Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

KOLEJNYCH 10 SZYBOWNIKÓW Z ZSM

PDFDrukujEmail

19-05-2012 


 

 

 

 

W okresie od 28 kwietnia do 12 maja 2012r. kolejnych 10 uczniów z naszej szkoły (1 dziewczyna i 9 chłopców) z kierunków lotniczych, tj. TECHNIK MECHANIK LETNICZY I TECHNIK AWIONIK wzięło udział w Podstawowym kursie szybowcowym w Aeroklubie Podkarpackim w Krośnie.

 

Cała dziesiątka zdobyła miano UCZNIA PILOTA SZYBOWCOWEGO i nabyła uprawnienia do samodzielnego latania na szybowcu typu PUCHATEK.

 

Od 2008r. Zespół Szkół Mechanicznych bezpłatnie wyszkolił już 88 pilotów szybowcowych dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W okresie wakacyjnym tego roku wyjedzie na szkolenie jeszcze 4 dziewczyny i 16 chłopców.

 

Gratulujemy świeżo upieczonym Szybownikom  http://www.szybowce.zsm.resman.pl/templates/zsm/images/ziom.png

 


KURS SZYBOWCOWY 2012

PDFDrukujEmail

20-01-2012 

 

                 Protokół

 Komisja rekrutacyjna informuje, iż w wyniku procedury rekrutacyjnej przeprowadzonej zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

„Szkoła wysokich lotów – kurs szybowcowy dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie”

 

zostali zakwalifikowani następujący uczniowie:

 

 

 

LP

 

KLASA

 

NAZWISKO I IMIĘ

 

LICZBA PKT

1

1lmt

Olesiak Agata

Preferencja

2

1lmt

Bielenda Renata

Preferencja

3

1lmt

Bieda Katarzyna

Preferencja

4

1lmt

Sudoł Faustyna

Preferencja

5

1lmt

Serafin Krystian

252,37

6

1lmt

Sowa Przemysław

239,73

7

2lmt

Kuryło Michał

226,43

8

1lmt

Szafran Piotr

222,34

9

1lmt

Ziemiański Błażej

222,19

10

1lmt

Szcząchor Dominik

218,76

11

1lmt

Skrobacz Jakub

216,24

12

1lmt

Boruta Karol

210,97

13

1lmt

Inglot Dawid

209,45

14

1lmt

Kędzior Krzysztof

204,04

15

1lmt

Drążek Kamil

197,49

16

1lmt

Pomianek Michał

193,93

17

3mt

Irzyk Sebastian

191,74

18

3lt

Lech Marcin

188,84

19

3mt

Bańkowski Oskar

188,19

20

2lmt

Godlewski Robert

187,79

 

Lista rezerwowa:

   

1

2lmt

Dec Aleksander

187,03

2

1lmt

Pisanczyn Adrian

185,99

3

2lmt

Łach Wojciech

185,43

4

1lmt

Biśto Dominik

184,49

 

 

 

 

Wszyscy zakwalifikowani muszą potwierdzić udział w projekcie

 

 

 

do 25 stycznia (środa)!!!

 

 

Potwierdzenia będą przyjmowane w Biurze Projektu, pok. nr 3

 

 

W przypadku braku potwierdzenia lub niespełnienia przez osoby zakwalifikowane wymogów zdrowotnych do udziału w projekcie zostaną zaproszone osoby z listy rezerwowej wg. kolejności.

RUSZA NABÓR DO III EDYCJI KURSU SZYBOWCOWEGO

PDFDrukujEmail

04-01-2012 

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie
ogłasza nabór
na bezpłatny kurs szybowcowy obejmujący:

 


•    szkolenie teoretyczne (60 h)
•    szkolenie praktyczne do III klasy pilota szybowcowego przy użyciu wyciągarki (ok. 50 lotów w tym 10 samodzielnych)

Projekt „Szkoła wysokich lotów – kurs szybowcowy dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych” jest realizowany w ramach Działania 9.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach projektu bezpłatnie zapewniamy:
•    podstawowe szkolenie szybowcowe
•    materiały szkoleniowe
•    materiały promocyjne
•    opiekę pedagogiczną w trakcie szkolenia praktycznego
•    ubezpieczenie NW
•    specjalistyczne badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza orzecznika
•    transport do i z szybowiska
•    zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie szkolenia praktycznego
•    wpisowe do aeroklubu


Uczestnikami projektu mogą być uczniowie i uczennice:
•    Technikum nr. 7 w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie kształcący się w zawodach technik mechanik lotniczy lub technik awionik
•    zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
•    deklarujący chęć podjęcia w przyszłości pracy w wyuczonym zawodzie

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 18 stycznia 2012r. w Biurze Projektu mieszczącym się w pokoju nr 3 i sekretariacie Zespołu Szkół Mechanicznych.


Dokumenty zgłoszeniowe dostępne będą w biurze projektu, sekretariacie ZSM i stronie www.szybowce.zsm.resman.pl w zakładce Kurs szybowcowy/Aktualności od 04.01.2012r.


O zakwalifikowaniu decydują kryteria merytoryczne dostępne w Regulaminie rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pt: „Szkoła wysokich lotów – kurs szybowcowy dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych”

Warunkiem kwalifikacji na kurs jest złożenie następujących dokumentów (pobierz plik w formacie Zip):
•    zakres danych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach POKL (załącznik nr 2),
•    oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie (załącznik nr 3),
•    oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące udziału w projekcie niepełnoletniego beneficjenta, (załącznik nr 4 ),
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wgląd do ocen w dokumentacji pedagogicznej (załącznik nr 5 ),
•    zaświadczenie, że kandydat jest uczniem Technikum Nr 7 w Rzeszowie w zawodzie technik mechanik lotniczy lub technik awionik potwierdzone przez Dyrektora Szkoły (załącznik nr 6),
•    oświadczenie rodziców o dochodach (załącznik nr 7),

•  oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 8).

Po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych, które nastąpi w dniu 23.01.2012r. zostaną przeprowadzone obowiązkowe badania lekarskie. W przypadku nie spełnienia przez osoby zakwalifikowane wymogów zdrowotnych, na liście zostaną umieszczeni uczniowie z listy rezerwowej według kolejności.

 

Szkolenie teoretyczne odbędzie się w budynku ZSM w okresie 30.01.12 - 10.02.12 (ferie zimowe)

 

Szkolenie praktyczne odbędzie się w Aeroklubie Podkarpackim w Krośnie w okresie wakacji.


Dodatkowych informacji udzielają mgr inż. A. Dytko i mgr inż. P. Pustelny
 

KURS FRAZEOLOGII LOTNICZEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM

PDFDrukujEmail

19-10-2011 

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

ogłasza nabór na bezpłatny

kurs frazeologii lotniczej w języku angielskim

obejmujący:

 

   

·        40 godzin wykładów

·        60 godzin warsztatów praktycznych

·       120 godzin nauki własnej w oparciu o interaktywne oprogramowanie

 

Kurs zostanie przeprowadzony metodą blended learning polegającą na połączeniu tradycyjnego nauczania języków z wykorzystaniem podręczników oraz technologii e-learningowej.

 

Projekt „Szkoła wysokich lotów – kurs szybowcowy dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych” jest realizowany w ramach Działania 9.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


W ramach projektu bezpłatnie zapewniamy:

 

 

·        kursu z frazeologii lotniczej w języku angielskim

·        podręczniki Aviation English

·        poczęstunek w czasie zajęć

  

 

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie i uczennice klas trzecich i czwartych:

 

·        Technikum nr. 7 w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie kształcący się w zawodach technik mechanik lotniczy lub technik awionik

·        zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych

·        deklarujący chęć podjęcia w przyszłości pracy w wyuczonym zawodzie

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 20.10 – 03.11.2011r w Biurze Projektu mieszczącym się w pokoju nr. 3 budynku Zespołu Szkół Mechanicznych.

 

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne będą w biurze projektu,  sekretariacie ZSM, oraz na stronie www.szybowce.zsm.resman.pl

O zakwalifikowaniu decydują kryteria merytoryczne dostępne w Regulaminie rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pt: „Szkoła wysokich lotów – kurs szybowcowy dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych”

 

 

Warunkiem kwalifikacji na kurs jest:

 

1.     Złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z następującymi załącznikami: (pobierz plik w formacie Zip)

·        zakres danych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach POKL (załącznik nr 2),

·        oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie(załącznik nr 3),

·        oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące udziału w projekcie niepełnoletniego beneficjenta, (załącznik nr 4 ),

·        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wgląd do ocen w dokumentacji pedagogicznej(załącznik nr 5 ),

·        zaświadczenie, że kandydat jest uczniem Technikum Nr 7 w Rzeszowie w zawodzie technik mechanik lotniczy lub technik awionik potwierdzone przez Dyrektora Szkoły (załącznik nr 6),

·        oświadczenie rodziców o dochodach (załącznik nr 7) .

2.     Przystąpienie do testu kwalifikacyjnego w dniu 04 listopada 2011r.

Pierwszeństw przyjęcia do bieżącej edycji kursu frazeologii lotniczej będą mieli uczniowie, którzy ukończyli podstawowy kurs szybowcowy.

 

 

 

Termin kursu: listopad 2011r – czerwiec 2012r

 

Dodatkowych informacji udzielają mgr inż. A. Dytko i mgr inż. P. Pustelny

 

KURS SZYBOWCOWY 2011

PDFDrukujEmail

05-08-2011 

Informacja dla uczestników II grupy szkoleniowej kursu szybowcowego

 

 

 

Informujemy, że z powodu problemów organizacyjno-technicznych Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej podstawowe szkolenie szybowcowe grupy I nie zostało zakończone. W związku z tym szkolenie grupy II nie rozpocznie się w sierpniu br. jak to było planowane.

 

O dalszej realizacji szkoleń będziemy informować na stronie internetowej.

                                                                                        Zespół projektu

KURS SZYBOWCOWY 2011

PDFDrukujEmail

31-07-2011 

     W dniu 4 lipca 2011r. rozpoczęliśmy szkolenie teoretyczne, które po niecałych dwóch tygodniach zakończyło się egzaminem. Egzamin zaliczyli pozytywnie wszyscy kursanci.

15 lipca wraz z opiekunem panem A. Dytko udaliśmy się na lądowisko w Laszkach, gdzie odbyliśmy pierwsze loty zapoznawcze na szybowcu Bocian. Wszyscy byli pod niesamowitym wrażeniem. Wyczepienie liny podczas wznoszenia większość porównywała do gwałtownego spadania i oceniała, jako niezapomniane przeżycie.

 

W poniedziałek 18 lipca pierwsza grupa w składzie:

  • Baranowski Jakub
  • Fryzeł Katarzyna
  • Kicka Adrian
  • Kulka Łukasz
  • Radziszewski Michał
  • Szczepański Łukasz
  • Świerczek Marcin
  • Tobiasz Eryk
  • Ważny Łukasz
  • Winiarski Eryk

o godz. 9:00 wyruszyła z parkingu sklepu LIDL na lądowisko w Laszkach aby rozpocząć szkolenie praktyczne.

Po przyjeździe na miejsce zostaliśmy zakwaterowani w Zespole Szkół w Laszkach.

Po południu tego samego dnia wyruszyliśmy na lądowisko, aby odbywać loty, którymi wszyscy byliśmy podekscytowani.

W kolejne dni powiększaliśmy liczbę lotów, które fascynują wszystkich.

Instruktorzy Damian Ćwiękała i Zenon Wajda udzielają nam ciągle wielu cennych wskazówek i rad, dzięki którym pogłębiamy swoją wiedzę i umiejętności.

Pogoda nie zawsze dopisuje, ale nie ma czasu na nudę. Mamy szansę poznawać pracę aeroklubu od tzw. kuchni. Atmosfera podczas kursu jest bardzo przyjemna i niepowtarzalna. Wolny czas, jak i deszczowe dni spędzamy na grze w siatkówkę w Sali sportowej ZS w Laszkach i piłkę nożną na boisku sportowym.

 

Autorzy:

Michał Radziszewski

Łukasz Szczepański

  

Więcej zdjęć w galerii …>>>

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO KURSU SZYBOWCOWEGO

PDFDrukujEmail

17-06-2011 

Informuję, że wciąż trwa postępowanie przetargowe prowadzone przez Zespół Szkół Mechanicznych w celu wyłonienia wykonawcy kursu szybowcowego.

 

Z powodu zaistniałego opóźnienia termin rozpoczęcia kursu zostanie przesunięty o dwa tygodnie.

 

Szczegółowe informacje zostaną podane na zebraniu, które odbędzie się w dniu 20 czerwca (poniedziałek) o godz. 10:30 w sali nr 15.

Obecność wszystkich zakwalifikowanych osób na kurs obowiązkowa.

 

Zapraszam również zainteresowanych rodziców.

 

Kierownik projektu

Podział na grupy szkoleniowe podczas praktycznej części kursu szybowcowego w roku 2011

PDFDrukujEmail

15-06-2011 

GRUPA 1/2011

 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia praktycznego  

Lipiec 2011 

 

LP

 

KLASA

 

NAZWISKO I IMIĘ

 

1

2lt

Baranowski Jakub Tadeusz

 

2

1lmt

Fryzeł Katarzyna

 

3

2mt

Kulka Łukasz

 

4

2lt

Lew Grzegorz

 

5

2lt

Ptasznik Michał

 

6

1lmt

Radziszewski Michał Mariusz

 

7

1lmt

Szczepański Łukasz, Krzysztof

8

1lmt

Tobiasz Eryk

 

9

2lt

Ważny Łukasz

 

10

1lmt

Winiarski Eryk Franciszek

 

 

 

 

 

GRUPA 2/2011

 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia praktycznego  

Sierpień 2011

 

LP

 

KLASA

 

NAZWISKO I IMIĘ

1

1lmt

Bara Alan

2

1lmt

Kicka Adrian

3

1lmt

Kłoda Maciej

4

1lmt

Maziarz Marcin

5

1lmt

Paluch Anna

6

2mt

Pociask Jakub

7

1lmt

Sowa Jakub

8

2lt

Szuberla Mateusz

9

1lmt

Świerczek Marcin

10

1lmt

Zemsta Adrian

Ogłoszenie o naborze - 2011

PDFDrukujEmail

18-04-2011 

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie
ogłasza nabór
na bezpłatny kurs szybowcowy obejmujący:

 


•    szkolenie teoretyczne (60 h)
•    szkolenie praktyczne do III klasy pilota szybowcowego przy użyciu wyciągarki (ok. 50 lotów w tym 10 samodzielnych)

Projekt „Szkoła wysokich lotów – kurs szybowcowy dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych” jest realizowany w ramach Działania 9.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach projektu bezpłatnie zapewniamy:
•    podstawowe szkolenie szybowcowe
•    materiały szkoleniowe
•    materiały promocyjne
•    opiekę pedagogiczną w trakcie szkolenia praktycznego
•    ubezpieczenie NW
•    specjalistyczne badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza orzecznika
•    transport do i z szybowiska
•    zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie szkolenia praktycznego
•    wpisowe do aeroklubu

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie i uczennice:
•    Technikum nr. 7 w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie kształcący się w zawodach technik mechanik lotniczy lub technik awionik
•    zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
•    deklarujący chęć podjęcia w przyszłości pracy w wyuczonym zawodzie

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach od 19.04 do 11.05.2011r do godz. 15:00   w Biurze Projektu mieszczącym się w pokoju nr. 3 budynku Zespołu Szkół Mechanicznych.


Dokumenty zgłoszeniowe dostępne będą w biurze projektu, sekretariacie ZSM i stronie www.szybowce.zsm.resman.pl w zakładce Kurs szybowcowy/Aktualności od 19.04.2011r.


O zakwalifikowaniu decydują kryteria merytoryczne dostępne w Regulaminie rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pt: „Szkoła wysokich lotów – kurs szybowcowy dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych”

Warunkiem kwalifikacji na kurs jest złożenie następujących dokumentów (pobierz plik w formacie Zip):
•    zakres danych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach POKL (załącznik nr 2),
•    oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie (załącznik nr 3),
•    oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące udziału w projekcie niepełnoletniego beneficjenta, (załącznik nr 4 ),
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wgląd do ocen w dokumentacji pedagogicznej (załącznik nr 5 ),
•    zaświadczenie, że kandydat jest uczniem Technikum Nr 7 w Rzeszowie w zawodzie technik mechanik lotniczy lub technik awionik potwierdzone przez Dyrektora Szkoły (załącznik nr 6),
•    oświadczenie rodziców o dochodach (załącznik nr 7) .

Po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych, które nastąpi w dniu 24.05.2011r. zostaną przeprowadzone obowiązkowe badania lekarskie. W przypadku nie spełnienia przez osoby zakwalifikowane wymogów zdrowotnych, na liście zostaną umieszczeni uczniowie z listy rezerwowej według kolejności.


Przewidywany termin kursu szybowcowego:

* część teoretyczna - czerwiec 2011r

* część praktyczna - lipiec – sierpień 2011r


Dodatkowych informacji udzielają mgr inż. A. Dytko i mgr inż. P. Pustelny

 

Z DNIA SZYBOWNIKA

PDFDrukujEmail

05-10-2010 

Kurs frazeologii lotniczej w języku angielskim

PDFDrukujEmail

28-09-2010 

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

ogłasza nabór na bezpłatny

kurs frazeologii lotniczej w języku angielskim

obejmujący:

   

·        40 godzin wykładów

·        60 godzin warsztatów praktycznych

·       120 godzin nauki własnej w oparciu o interaktywne oprogramowanie

 

Kurs zostanie przeprowadzony metodą blended learning polegającą na połączeniu tradycyjnego nauczania języków z wykorzystaniem podręczników oraz technologii e-learningowej.

 

Projekt „Szkoła wysokich lotów – kurs szybowcowy dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych” jest realizowany w ramach Działania 9.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


W ramach projektu bezpłatnie zapewniamy:

 

 

·        kursu z frazeologii lotniczej w języku angielskim

·        podręczniki Aviation English

·        poczęstunek w czasie zajęć

  

 

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie i uczennice klas trzecich i czwartych:

·        Technikum nr. 7 w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie kształcący się w zawodach technik mechanik lotniczy lub technik awionik

·        zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych

·        deklarujący chęć podjęcia w przyszłości pracy w wyuczonym zawodzie

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 29.09 – 11.10.2010r w Biurze Projektu mieszczącym się w pokoju nr. 3 budynku Zespołu Szkół Mechanicznych.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne będą w biurze projektu,  sekretariacie ZSM, oraz na stronie www.szybowce.zsm.resman.pl

O zakwalifikowaniu decydują kryteria merytoryczne dostępne w Regulaminie rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pt: „Szkoła wysokich lotów – kurs szybowcowy dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych”

 

Warunkiem kwalifikacji na kurs jest:

1.     Złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z następującymi załącznikami: (pobierz plik w formacie Zip)

·        zakres danych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach POKL (załącznik nr 2),

·        oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie(załącznik nr 3),

·        oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące udziału w projekcie niepełnoletniego beneficjenta, (załącznik nr 4 ),

·        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wgląd do ocen w dokumentacji pedagogicznej(załącznik nr 5 ),

·        zaświadczenie, że kandydat jest uczniem Technikum Nr 7 w Rzeszowie w zawodzie technik mechanik lotniczy lub technik awionik potwierdzone przez Dyrektora Szkoły (załącznik nr 6),

·        oświadczenie rodziców o dochodach (załącznik nr 7) .

2.     Przystąpienie do testu kwalifikacyjnego

Osoby, które z testu kwalifikacyjnego uzyskają największą liczbę punktów, po spełnieniu warunków formalnych zostaną zakwalifikowane na kurs.

 

Termin kursu: październik 2010r – kwiecień 2011r

Dodatkowych informacji udzielają mgr inż. A. Dytko i mgr inż. P. Pustelny

 

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA SZYBOWCOWEGO GR II

PDFDrukujEmail

26-08-2010 

 

Chciałoby się rzec: "to już jest koniec, nie ma już nic", lecz to dopiero koniec początku.

Pierwszy etap w szybowniczej i lotniczej przygody za nami. Po dwóch tygodniach zmagań z różnymi warunkami pogodowymi zakończyliśmy podstawowe szkolenie szybowcowe. Wiele się działo przez ten czas. Były wzloty i upadki. Jednakże każdy z nas zakończył kurs pozytywnie.

W ostatnim dniu zmagaliśmy się z dość silnym wiatrem, lecz nie przeszkodził on nam w ukończeniu praktyki.

 

Po południu 24 sierpnia odbyło się laszowanie. Ze względu na pogodę odbyło się ono w hangarze, gdzie każdy z nas otrzymał gratulacje oraz, podtrzymując tradycję - płozą po "tyłku".

 

 

Kolejnych dziesięciu uczniów ZSM może pochwalić się mianem ucznia-pilota szybowcowego III klasy.

Są nimi:  

Monika Chmiel

 

Adam Marut

 

Michał Baran

 

Krzysztof Kurcoń

 

Maciej Zabawski

 

 

Autor: Uczeń pilot Wojciech Woźnica

  Mateusz Rodzeń

 

  Piotr Kowalski

 

Wojciech Woźnica

 

Łukasz Nowak

 

  Dariusz Sołtys

 


BEZMIECHOWA

PDFDrukujEmail

24-08-2010 


 

W poniedziałek 23 sierpnia mocny wiatr pokrzyżował  nasze plany na dalsze latanie. Padł pomysł, by nie marnując cennego czasu, pojechać do Bezmiechowej. Bez chwili wahania wsiedliśmy do czterech samochodów i ruszyliśmy w drogę.  

Z tego odkrytego i wyjątkowego wzniesienia widok przelatujących nad głowami szybowców zapierał dech w piersi. Zrobiliśmy kilka pamiątkowych zdjęć. By zobaczyć jeszcze więcej, weszliśmy na wieżę widokową na budynku Ośrodka Politechniki Rzeszowskiej i podziwialiśmy panoramę całych Bieszczadów. Po obiedzie część grupy została na miejscu, a część pojechała nad piękne Jezioro Solińskie. W godzinach wieczornych powróciliśmy do miejsca stałego zakwaterowania. Chociaż zmęczeni, ale zadowoleni, kolację spożyliśmy w radosnej atmosferze, snując plany na przyszły dzień, który miał przynieść  wiele niespodzianek.   

 

Uczeń pilot: Monika Chmiel

 

 

PIERWSZY TYDZIEŃ

PDFDrukujEmail

18-08-2010 

 

 

 

 

Pierwszy tydzień dla każdego z nas był pełen wrażeń.  Z każdym lotem doskonaliliśmy ciągle nową dla nas sztukę wznoszenia się ponad ziemią. Powoli przyzwyczajamy się do porannych treningów.

 

Przesądny piątek 13 okazał się bardzo pechowy. Podczas przerwy śniadaniowej rozpętała się burza, a po ponownym rozpoczęciu lotów wystąpił problem z liną i to uniemożliwiło dalsze ćwiczenie latania.

 

Tego dnia już nie mogliśmy cieszyć się chwilami wznoszenia nad krośnieńskim niebem
 

 

W ostatnią sobotę rozpoczęliśmy ćwiczenie postepowania w sytuacjach awaryjnych. Należało do nich m.in. przerwanie ciągu, awaria przyrządów, hamulców itp.

W sobotę podziwialiśmy również zawody spadochronowe, które odbywały się w naszym aeroklubie.

Po skokach największą z atrakcji były przeloty nad Krosnem zabytkowym dwupłatowcem z 1932 r. – CSS-13.

Wielu z nas ciągle bije rekordy długości dobiegu. Obecnie niezłomnym rekordzistą jest Adam Marut, który wylądował w odległościok.600 m od kwadratu.

 

Pierwszy tydzień lotów zaliczamy do udanych, ponieważ każdy z nas wykonał już połowę lotów szkoleniowych.

 

Mamy nadzieję, że kolejne dni przyniosą nam wiele satysfakcji.


Uczeń pilot Adam Marut

 

 

 

WIDOKI

PDFDrukujEmail

16-08-2010 

PIERWSZY DZIEŃ

PDFDrukujEmail

12-08-2010 

 

W dniu 9 sierpnia podstawowe szkolenie szybowcowe rozpoczęła 2 grupa szkoleniowa ZSM AVIATION TEAM. Wyjechaliśmy z parkingu przy Lidlu o 8.30. Wszyscy się stawili punktualnie na miejscu.

Po przyjeździe na lotnisko 
   

 

zapoznaliśmy się z okolicą, z mapkami oraz przypomnieliśmy sobie najważniejsze informacje dotyczące lotu.

Pierwszego dnia pogoda nie sprzyjała szybowaniu, więc długo wyczekiwane loty odbyły się następnego poranka o godzinie 5.00

Po przygotowaniu oznakowania na początku pasa oraz wyprowadzeniu szybowców na start , rozpoczęliśmy swoje pierwsze loty. Większość z nas przeżyła je bardzo emocjonalnie, najbardziej wdał nam się w pamięć moment wyczepienia liny tzw. górka (towarzyszy temu dosyć dziwne uczucie, które z czasem mija). Loty mijały bardzo spokojnie, lecz nie obyło się bez incydentu, który przytrafił się właśnie mnie. Podczas wyciągania samolotu w górę nie wyczepił się zaczep i lina musiała zostać odcięta, lecz po kolejnej próbie wyczepienia udało się ją zrzucić. Kolejna część dnia mijała spokojnie. Dzień zakończyliśmy umyciem szybowców i wstawieniem ich do hangaru.

 
Autor:
Uczeń pilot: Wojciech Woźnica

 

LASZOWANIE

PDFDrukujEmail

03-08-2010 

 

 

  

W ostatnią sobotę (31 lipca), po trzech tygodniach zmagań z pogodą dobiegła końca praktyczna część naszego kursu. Szczególnie w ostatnich dniach u większości uczestników widać było ożywienie i aktywną pracę w kwadracie.
Po kolacji kierownictwo aeroklubu zorganizowało nam tradycyjne laszowanie po "podstawówce”. Były zarówno (szczere) słowa podziękowania, jak i (dosłowne) lanie wody.

 

Ten egzamin również zdaliśmy pozytywnie ;)

 

  


 

Kolejnych dziesięciu uczniów ZSM może pochwalić się mianem ucznia-pilota szybowcowego III klasy.

Są nimi: 

  SALACH ŁUKASZ
 
  DUDA KONRAD 
 
  PŁOSZAJ WOJCIECH
 
  KUNYSZ SZYMON
 
  PIĄTEK DAMIAN
  SZYBKO DANIEL 
 
   KORYL MACIEJ
 
  WILK HUBERT
 
 
  SURMACZ TOMASZ
 
 
  WILK PAWEŁ
 

 Autor:  Uczeń pilot Łukasz Salach

Drugi tydzień kursu

PDFDrukujEmail

29-07-2010 

 

Drugi tydzień naszego szybowania rozpoczął się dość obiecująco. Każdy z nas wykonał kilkanaście lotów. Mogliśmy dalej doskonalić swoje umiejętności. Kolejną atrakcją były loty za samolotem na korkociągi. Mieliśmy przyjemność polatania innym szybowcem – „Puchaczem”. Widok z 1km niejednemu zaparł dech w piersiach. Było to tak niesamowite przeżycie, że zapamiętamy je na długi czas. Ponadto lot trwał około 20 minut, co stanowiło swoisty rekord, ponieważ zwykle jesteśmy w przestworzach przez 4 minuty.

 Już następnego dnia czekały nas nowe wrażenia, instruktorzy sprawdzali jak zachowujemy się w sytuacjach awaryjnych. Każdego z nas starali się zaskoczyć nową "sytuacją podbramkową". Dzięki temu wykazujemy się większym refleksem.

Pod koniec tygodnia dała o sobie znać pogoda, której stan diametralnie się zmienił co uniemożliwiło nam dalsze loty.

Czekając na słońce umilaliśmy sobie czas nadrabiając zaległości kinowe.

 

Autorzy: 

„pilot traktorzysta” Łukasz Salach

„pilot radiotelegrafista” Wojciech Płoszaj

„pilot kucharz” Damian Piątek

„pilot gitarzysta” Konrad Duda

„pilot chronometrażysta” Daniel Szybko

” pilot PDT-ciarz” Hubert Wilk

 

Z DNIA SZYBOWNIKA

PDFDrukujEmail

25-07-2010 


 

Pełna gotowość na 4: 45 i oczekiwany dzień pełen wrażeń,

który rozpoczynamy od wyhangarowania szybowców, pobrania spadochronów i zasilaczy do radia. Wszyscy zaspani, ale gotowi do latania.

Jak mawiają starzy Indianie "Jak wcześnie wstaniesz to sobie polatasz" 

Po zakończeniu czynności przygotowujących szybowce do lotu ruszamy zwartą grupą na start. Kolumnę prowadzi rodzimej produkcji ciągnik Ursus C-360 w kolorze czerwonym, którego operatorem jest jeden z naszych instruktorów. Wcześniej na start wyruszył Mercedes 190D (rocznik 1989) z przyczepą produkcji WSK Krosno, aby rozłożyć znaki na starcie oraz tzw. "kwadrat". Po przybyciu reszty ekipy na start oczekujemy na wyciągarkę TUR-2B wraz z operatorem. Po przyciągnięciu samochodem liny na start pierwsi zasiadają za stery naszych pięknych szybowców „Puchatek KR-03A”.

Po zajęciu miejsca przez załogę i zaczepieniu liny szybowiec wzbija się w powietrze. Po wylądowaniu "grupa szybkiego reagowania" wyposażona w silne, umięśnione i piękne ciała rusza by zaciągnąć ważący 350 kg szybowiec na start.

Prędkość działania "grupy szybkiego reagowania" wzrasta odwrotnie proporcjonalnie do odległości dyrektora Romana Walczaka od "kwadratu".

Cały cykl powtarza się kilkadziesiąt razy dziennie z przerwami na śniadanie, obiad i kolację. Najbardziej pożądaną posadą i dla wielu nieosiągalną jest funkcja chronometrażysty. Jest to jedyny pracownik umysłowy w całym gronie. Zajmuje się całą "papierologią", która w lotnictwie jest niezbędna.

Po zakończeniu lotów transportujemy szybowce pod hangar (oczywiście pomaga nam w tym nasz czerwony mechaniczny przyjaciel) i zabieramy się za ich mycie. Do wykonania tego zadania otrzymujemy niezbędny, wysokiej jakości sprzęt tj. wiadra, szmaty, woda, proszek "Ajax" oraz uniwersalny i każdemu dobrze znany płyn do mycia naczyń "Ludwik". Po starannym umyciu całej powierzchni szybowców następuje umieszczenie naszych latających maszyn w hangarze.

Po dniu wyczerpującej pracy wszyscy chcą wziąć prysznic. Po orzeźwiającej kąpieli kładziemy się grzecznie do ciepłych łóżek.

Tak wygląda dzień z życia szybownika.

 

Autorzy:

Uczeń pilot: Wojciech Płoszaj

Uczeń pilot: Konrad Duda

Uczeń pilot: Daniel Szybko

Uczeń pilot: Damian Piątek

 

KURS SZYBOWCOWY - gr II

PDFDrukujEmail

20-07-2010 

PIERWSZY LOT

PDFDrukujEmail

12-07-2010 

 

Kurs praktyczny rozpoczęty!!!

 
Dzień rozpoczął się od zapoznania sę z szybowcem, ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i teorią lotu.
Każdy z nas przećwiczył zakładanie spadochronu i zapinanie pasów.
Po krótkim odpoczynku nadszedł czas na ostatnie przypomnienie wiadomości i udaliśmy się na "kwadrat" (miejsce startu szybowców), gdzie zostaliśmy przeszkoleni w przygotowaniu szybowca do startu.
  
I w końcu nadszedł czas na loty.
 
Każdy z nas siada wyposażony w spadochron, zapina pasy i zgłasza gotowość do lotu.
Z początku cisza, lecz wijąca się w trawie lina melduje, że zaraz wzbijemy się w powietrze.
Po kilku sekundach wznosimy się już ponad 10 m/s. Przyspieszenie wciska nas w fotel, wydaje się, że lecimy pionowo ku górze. Zaraz jednak napięcie spada, instruktor wyczepia linę i od teraz możemy rozkoszować się pięknymi widokami. Wykonujemy okrąg wokół lotniska, po czym łagodnie opadamy na ziemię i z niecierpliwością czekamy na kolejny start.
 
  
Uczeń pilot: Łukasz Salach

 

Zapraszamy do odwiedzania naszej galerii ...>>>

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!